Audyt teleinformatyczny

Audyt teleinformatyczny to rozwiązanie mające na celu usystematyzowanie wiedzy o poprawności i rentowności działania systemu telekomunikacyjnego i informatycznego oraz wysunięcie wniosków pomocnych przy jego optymalizacji. Podczas audytu prowadzimy wszechstronne analizy całej infrastruktury teleinformatycznej. Obejmują one takie aspekty jak:

 • weryfikacja działania systemu telefonii stacjonarnej;
 • sprawdzenie i ocena bieżących rozwiązaniach systemowych;
 • ocena stanu technicznego infrastruktury;
 • możliwość przystosowania istniejącego systemu do nowych technologii;
 • kontrola sposobu wykorzystywania zasobów telekomunikacyjnych;
 • weryfikacja aktualnych umów i taryf;
 • oceny prawidłowości doboru taryf i usług dodatkowych;
 • analiza struktury ruchu;
 • określenie specyfiki ruchu pod względem czynników kosztotwórczych;
 • kontrola bezpieczeństwa systemu telekomunikacyjnego.

Audyt kończymy przedstawieniem szczegółowego raportu z przeprowadzenia ww. czynności oraz wskazaniem dróg optymalizacyjnych dopasowanych do specyfiki i potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Korzyści :

 • wyznaczenie kierunków i opcji działań mających na celu optymalizację systemu;
 • przedstawienie opłacalności rozwiązań pod kątem kosztowym i infrastrukturalnym;
 • przedstawienie etapów możliwych inwestycji.

Istnieje możliwość przekazania nam nadzoru nad wdrożeniem wybranego scenariusza z raportu audytowego.