Internet i transmisja danych

Stały dostęp do Internetu to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy oczekują dużej szybkości i wygody użytkowania Internetu. Dzięki nowoczesnej technologii naszej sieci gwarantujemy wysoką jakość oraz niezawodność transmisji. Daje to nowe możliwości korzystania z Internetu: przesyłanie głosu i obrazu w czasie rzeczywistym (wideotelefon, wideokonferencje, wideo lub telewizja na żądanie).
Aby zapewnić najwyższe parametry transmisji, sieć Trade Partner jest połączona z największymi sieciami w Polsce, min. TP, Netia, GTS Energis, ATM, TK Telecom w oparciu o protokół BGP, a poprzez ww. sieci z międzynarodowymi zasobami Internetu oraz z operatorami krajowymi.
Nasze usługi telekomunikacyjne opieramy na technologiach okablowania strukturalnego w technologii, sieć pozioma skrętka i pionowa światłowód (DWDM), uzupełniająco stosujemy do połączenia lokalizacji LMDS. Dzięki najnowocześniejszym metodom transmisji danych oferujemy Państwu usługi dotychczas niedostępne na rynku z powodu ograniczeń technicznych i wysokich kosztów.

W ramach pakietu otrzymują Państwo:

  • łącze dostępowe do TradePartner i światowych zasobów sieci INTERNET o przepływności zgodnie z pakietem;
  • możliwość uzyskania publicznych adresów IP w ramach abonamentu;
  • SLA – Gwarancja Jakości Świadczonej Usługi Dostępu do Internetu;
  • prędkość wysyłania równa prędkości ściągania (up=dwn);
  • łącza o gwarantowanej prędkości (CIR=EIR);
  • bez limitu transferu danych

Usługi VPN polegają na budowie prywatnej wirtualnej sieci opartej na infrastrukturze operatora telekomunikacyjnego. Dla sprawnego funkcjonowania firmy posiadającej wiele oddziałów lub zakładającej nowe oddziały potrzebna jest własna rozległa sieć komputerowa WAN. Sieć ta służy do komunikowania się wszystkich lub wydzielonych komputerów pracujących w firmie, wymiany i obiegu dokumentów, przesyłu poczty elektronicznej, obsługi aplikacji pracujących na zdalnych terminalach, a także może być wykorzystana do połączeń głosowych między oddziałami firmy.

Trade Partner oferuje zarówno usługi VPN wykorzystujące sieć TCP/IP prywatną, wydzieloną z części swojej sieci jak i usługi VPN oparte na własnej infrastrukturze ATM. Obydwie technologie zapewniają wydzielenie z sieci operatora niejako nowej sieci, obsługiwanej przez nowego właściciela. Faktyczny dostęp do danych przesyłanych w danej sieci VPN ma tylko firma będąca Abonentem danej usługi oraz uprawnione przez nią osoby.