Obsługa osób niepełnosprawnych

Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych

W Biurze Obsługi Klienta Trade Partner Sp. z o.o. zapewnia się obsługę osób niepełnosprawnych na stanowisku wyposażonym w:

  1. Komputer z zainstalowaną kamerą dostępny do uruchomienia na żądanie użytkownika końcowego, z dostępem do sieci Internet i przeglądarką (chrome, firefox) umożliwiający komunikację audiowizualną osoby niesłyszącej lub niemówiącej z tłumaczem polskiego języka migowego w godzinach 8-17, od poniedziałku do piątku.
  2. W celu skorzystania z powyższej usługi prosimy o zgłoszenie tego faktu, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem ( z wyłączeniem sytuacji nagłych). Takiego zgłoszenia należy dokonać mailowo bok@tradeparftner.pl lub telefonicznie na numer 71 722 87 88. Zgłoszenie powinno zawierać wskazanie przez osobę niepełnosprawną zakresy oczekiwanej pomocy.

Na drzwiach wejściowych do Biura Obsługi Klienta znajdują się znaki:

Ikona - Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Trade Partner Sp. z o.o. udostępnia:

  1. Informacje o oferowanych udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych.
  2. Ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wzór tej umowy oraz regulamin w Biurze Obsługi Klienta – na papierze przy użyciu dużej czcionki oraz na stronie www.tradepartner.pl – w postaci elektronicznej w formacie tekstowym.

Trade Partner Sp. z o.o. oferuje również pomoc we właściwym skonfigurowaniu urządzenia końcowego do uruchomienia usługi. Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej Trade Partner Sp. z o.o. udostępnia, w terminie 30 dni od zgłoszenia żądania, ogólne warunki umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telefonicznych, wzór tej umowy, cenniki oraz Regulaminy w formacie tekstowym na nośniku elektronicznym albo na papierze przy użyciu dużej czcionki albo w formacie tekstowym wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.

Na żądanie osoby niewidomej lub słabowidzącej będącej Abonentem Trade Partner Sp. z o.o., udostępnia:

  1. Informacje o danych zawartych na fakturze wraz z podstawowym wykazem wykonanych usług,
  2. Szczegółowy wykaz wykonanych usług sporządzone na papierze przy użyciu dużej czcionki bądź w formacie tekstowym – wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego.

Na każde żądanie Abonenta będącego osobą niepełnosprawną, w terminie 30 dni od zgłoszenia tego żądania, Trade Partner Sp. z o.o. przekazuje Abonentowi informacje o oferowanych przez nią udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, w postaci papierowej przy użyciu dużej czcionki lub w formacie tekstowym wysyłane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uprawnionego. Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464).

Pliki do pobrania

  1. Regulamin
  2. Regulamin- duża czcionka
  3. Wzór Umowy na usługi telekomunikacyjne
  4. Wzór Umowy na usługi telekomunikacyjne- duża czcionka