Usługi głosowe

Zajmujemy się kompleksową obsługą klienta od strony telekomunikacji zarówno tradycyjnej PSTN (isdn, analog) jak również Internetowej VoIP.

Telefonia tradycyjna

Oferujemy stałą opiekę nad centralami PABX, kontakty z dostawcami usług tradycyjnych, utrzymanie sieci i usług.

Istotą działania central telefonicznych jest możliwość stworzenia spójnego systemu telefonicznego. Tak, aby użytkownicy wewnątrz sieci mogli wykonywać połączenia między sobą za darmo, a także dzwonić na zewnątrz korzystając ze wspólnego łącza PRA, BRA lub analog. Naszym klientom oferujemy wdrożenia central, modyfikacje istniejących systemów, oraz obniżanie kosztów połączeń w przedsiębiorstwie.
Proponujemy kompleksową realizację systemów telefonicznych – dostawę sprzętu (telefony analogowe, telefony cyfrowe, telefony systemowe, faxy, centrale) i okablowania. W naszej ofercie dostępne są centrale firm Avaya, Silcan, Siemens, Panasonic, Platan.

Telefonia internetowa

Telefonia internetowa obecnie wypierająca telekomunikację tradycyjną oferująca znaczenie większe możliwości konfiguracji sieci klienta – zajmujemy się dostosowaniem istniejących systemów telekomunikacyjnych do nowych rozwiązań, konfigurację i utrzymanie sieci oraz urządzeń.

Voice jest usługą w pełni administrowaną przez Klienta. Poprzez panel administratora dostępny na stronie WWW, zarządzanie usługą może odbywać się z dowolnego miejsca na świecie.

W celu realizowania połączeń telefonicznych użytkownicy usługi Voice mogą korzystać z urządzeń VoIP wykorzystujących protokół SIP. Istnieje wiele rodzajów aparatów telefonicznych IP oraz bram. Dzięki temu istnieje możliwość używania urządzeń klasycznych oraz nowoczesnych urządzeń dołączanych do sieci LAN.

Dzięki naszej najnowszej usłudze Voice, Państwa firma uzyska bardzo wiele wymiernych korzyści:

  • obniżenie kosztów działalności – jednorazowa, znacząca oszczędność na zakupie centrali abonenckiej i stała oszczędność na jej utrzymaniu i serwisie.
  • bezpłatne połączenia wewnątrz firmy, pomiędzy jej oddziałami oraz innymi firmami objętymi usługą Voice
  • utrzymanie kontaktów z kontrahentami bez ponoszenia kosztów realizowanych połączeń, tzw. biznes grupa
  • przewidywalność kosztów telekomunikacyjnych ze względu na stałe opłaty miesięczne
  • realizowanie łączności poprzez jedno łącze dostępowe dostarczające usługi głosowe i Internet
  • łatwość rozbudowy usługi o kolejne lokalizacje i użytkowników – tzw. skalowalność usługi
  • dostępność pracowników firmy zawsze pod tym samym numerem telefonu stacjonarnego, niezależnie od miejsca przebywania – w delegacji, w podróży, w domu i wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu
  • proste administrowanie usługą Voice, skonfigurowaną dla wielu oddziałów i firm realizowane przez jedną osobę, z dowolnego miejsca, gdzie zapewniony jest dostęp do Internetu
  • elastyczne dopasowanie funkcji i parametrów usługi Voice do indywidualnych potrzeb firmy
  • gwarancja dostępności usługi i jakości realizowana na nowoczesnej platformie usługowej.