Technologia

SKRĘTKA – stanowi najpopularniejsze medium transmisyjne dzięki dość dużej niezawodności i niewielkim kosztom wymaganym do realizacji sieci. W zależności od przepływności rozróżniamy 3 kategorie skrętek: 10BASE-T, 100BASE-T oraz 1000BASE-T (przepływności odpowiednio 10,100, 1000Mbps). Skrętka składa się od dwóch do kilku tysięcy par skręconych przewodów umieszczonych we wspólnej osłonie. W zależności od sposobu ekranowania rozróżniamy skrętkę nieekranowaną (UTP) oraz skrętki ekranowane (STP, FTP).

ŚWIATŁOWÓD – do transmisji optycznej wykorzystywane są kable światłowodowe, które składają się od jednego do kilkudziesięciu włókien światłowodowych każdy. Transmisja światłowodowa to prowadzenie przez włókno szklane promieni optycznych, które generowane są przez laserowe źródło światła. Rozróżnia się światłowody jedno i wielomodowe. Światłowody jednomodowe są droższe, jednak pozwalają na pracę z szerszym pasmem oraz oferują transmisję na większe odległości niż światłowody wielomodowe. Jedno włókno światłowodu umożliwia transmisję jednokierunkową, zatem aby pracować w trybie full-duplex należy zastosować dwa włókna światłowodu (każde do oddzielnej transmisji w daną stronę).

LMDS (Local Multipoint Distribution Services), czyli „Wielopunktowe Lokalne Usługi Dystrybucyjne” to system bezprzewodowy, wykorzystujący transmisję radiową w paśmie wysokich częstotliwości, w obrębie niewielkich obszarów o średnicy kilku kilometrów. System składa się ze stacji bazowej i komunikujących się z nią niewielkich stacji odbiorczych (terminali). Małe rozmiary urządzeń nadawczych i odbiorczych sprzyjają łatwej instalacji na dachach lub elewacjach budynków. Do rozprowadzenia sygnału wewnątrz budynku (do komputerów użytkowników) można wykorzystać istniejące okablowanie strukturalne.

W porównaniu z sieciami kablowymi, budowa bezprzewodowej sieci radiowej pozwala na szybsze tempo realizacji projektu. Technologia LMDS umożliwia elastyczną rozbudowę sieci i zwiększanie zasięgu działania. Tym samym jesteśmy w stanie dostarczyć usługi w krótkim czasie, nawet w trudnych warunkach miejskich. System LMDS może współdziałać z telefonią internetową i systemami stacjonarnymi transmisji danych, opartymi na światłowodzie.

Rysunek przykładowa konfiguracja sieci.

ilustracja przykładowa konfiguracja sieci